...
Hotline +84 8 3896 8021

Về chúng tôi

DELFIN là một nhà sản xuất hàng đầu của công nghiệp máy hút bụi và hút chân không công nghiệp nặng. Từ năm 1991, nó sản xuất một loạt các nhà nước của nghệ thuật công nghiệp máy hút bụi thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của mỗi lĩnh vực của ngành công nghiệp. Delfin của nhiệm vụ...
Xem chi tiết

Tin tức

Delfin là hiện tại al PHARMINTECH ở Bologna, Tháng tư 13 đến 15

Delfin, nhà lãnh đạo trong lĩnh vực công nghiệp khoảng trống, phân phối các sản...

Đi và gặp gỡ chúng tôi tại SIMTOS 2016 tại Seoul, Tháng tư 13 đến 17

  Ít hơn một tháng cho SIMTOS 2016, triển lãm quốc tế về công nghệ sản xuất...

Khám phá những ngọn ĐUỐC 301 mới

Đơn vị mới hút xách tay để loại bỏ Hàn khói tại nguồn: 301 ngọn ĐUỐC MIG -...

Xác định sự đổi mới trong thế giới công nghiệp máy hút bụi

Xác định sự đổi mới trong thế giới của máy hút bụi công nghiệp   Đổi...