...
Hotline +842 8 3896 8021
Email: info@delfinvacuums.vn

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP DELFIN CÔNG SUẤT LỚN: GIẢI PHÁP CHO MÁY PHUN CÁT

Đối với quá trình phun cát thường sử dụng khối lượng lớn cát để phun lên bề mặt các sản phẩm cần xử lý, lượng cát được phun ra sẽ được thu gom để xử lý hoặc tái sử dụng. Việc thu gom cát sẽ mất nhiều thời gian cũng như rất khó khăn để thu gom tại các điểm khó tiếp cận. Chính vì vậy, máy hút bụi công nghiệp Delfin loại ba pha công suất lớn sẽ thu gom khối lượng cát lớn trong thời gian ngắn và ngay cả các mạt kim loại sau quá trình phun.

Sản phẩm